Kontakty

Rímskokatolícky farský úrad

Farská kancelária

16:00 – 17:30
15:30 – 16:30
po rannej svätej omši
15:30 – 16:30
16:00 – 17:30