Aktuality

28. októbra 2017

Výlet detí na Zapikan (Davidov, Slanské vrchy), 14. október 2017

27. marca 2017

Farská púť do Krakova

Pozývame vás na farskú púť do Krakova, ktorá bude na sviatok Božieho milosrdenstva 23.4.2017. Prihlásiť sa môžete u p. Kudlátovej – t.č. 67 67 620; 0902 722 294 alebo  u p. Lendackej – t.č. 68 […]
31. decembra 2016

Veľkonočné sviatky vo farnosti

Pozrite si fotografie z veľkonočných sviatkov v našej farnosti – filiálka Šebastovce. Jedná sa o fotografie z Kvetnej nedele 20.03.2016, z Krížovej cesty po Šebastovciach na Veľký piatok 25.03.2016 a z kostola Narodenia sv. Jána […]
31. decembra 2016

Vianočné sviatky vo farnosti 2015

Pozrite si vianočné fotografie z farského kostola sv. Petra a Pavla v Košiciach-Barci a z kostola Narodenia sv. Jána Krstiteľa v Košiciach-Šebastovciach. Fotografie z Barce: Fotografie zo Šebastoviec: