Výlet detí na Zapikan (Davidov, Slanské vrchy), 14. október 2017

Vzácna návšteva v Šebastovciach
31. júla 2017
Vianoce vo farnosti
8. januára 2018