Vzácna návšteva v Šebastovciach

Božie telo Šebastovce 2017
18. júna 2017
Výlet detí na Zapikan (Davidov, Slanské vrchy), 14. október 2017
28. októbra 2017

Vzácna návšteva rodáka Mons. Imricha Tótha a emeritného arcibiskupa Mons. Alojza Tkáča v Šebastovciach