Vzácna návšteva v Šebastovciach

Božie telo Šebastovce 2017
18. júna 2017

Vzácna návšteva rodáka Mons. Imricha Tótha a emeritného arcibiskupa Mons. Alojza Tkáča v Šebastovciach