Veľkonočné sviatky vo farnosti

Vianočné sviatky vo farnosti 2015
31. decembra 2016
Farská púť do Krakova
27. marca 2017

Pozrite si fotografie z veľkonočných sviatkov v našej farnosti – filiálka Šebastovce. Jedná sa o fotografie z Kvetnej nedele 20.03.2016, z Krížovej cesty po Šebastovciach na Veľký piatok 25.03.2016 a z kostola Narodenia sv. Jána Krstiteľa v Šebastovciach fotografie Božieho hrobu na Veľký piatok 20.03.2016.