PÔST

Predstavme si, že máme rádio, na ktorom vysiela len jedna stanica a nemáme vplyv na jej hlasitosť. Preto raz nič nerozumieme, pretože vysiela veľmi ticho a potom zas tak hlasno, že je to nepríjemné. Rádio nemôžeme vypnúť. Boli by sme s takýmto rádiom spokojní?

Nespráva sa podobne naše srdce? Čo všetko v ňom prežívame? Čo všetko sme nechceli a stalo sa realitou, a čo všetko sme chceli a neuskutočnili sme. Vieme, že keď chceme naladiť a ovládať rádio, musíme poznať jeho mechanizmus. Keď chceme zmeniť srdce, musíme počúvať a uskutočňovať slová Pána Ježiša. Je čas, že si chceme urobiť vo svojom vnútri, ale vôbec v živote poriadok. Vstúpme do seba, spytujme si svedomie, obnovujme si vzťah s Bohom, ale i s blížnymi.

Pôstny čas je čas milostí, keď viac ako inokedy prežívame svoju odovzdanosť Bohu. Pri rozjímaní nad umučením a smrťou Pána Ježiša, viac preniká náš život túžba žiť bez hriechu. Pri pôstnych skutkoch pokánia vieme spolucítiť s druhými, vieme si navzájom pomáhať k spáse. Pod krížom nachádzame uzdravujúci liek na naše rany po hriechoch. Skutky pokánia nás krotia, aby našou pýchou zvíťazila pokora. Myšlienka na Božie kráľovstvo oslobodzuje nás od vášní, túžime po slobode a víťazstve. Sviatosť pokánia navracia vnútorný pokoj, radosť… V pôstnom čase skôr nachádzame silu povedať svoje “nie“ požiadavkám tela ale i ducha, ktoré sú v rozpore s požiadavkami Krista. Správne využitý pôstny čas obohacuje dušu, telo i nášho ducha. Je preto správne pozrieť sa sám sebe do tváre. Vidieť pravdu, odstrániť všetko čo je prekážkou, aby sme mohli mať účasť na Božom kráľovstve. Spoznávanie svojich hriechov, slabostí, chýb nás robí pokornejšími. Spoznávame seba, dostáva sa nám milosti prijať samých seba a s Božou pomocou sa pretvárať, oslobodzovať  a posväcovať. Pôst je vyskúšaným prostriedkom v boji o čistotu i pokoj srdca. Napomáha žiť v Božej prítomnosti.

Istý otec v miestnych novinách si dal uverejniť takýto oznam: Paco, príď za mnou v utorok na obed do hotela Montana. Všetko je odpustené. Otec. Paco je v Španielsku veľmi rozšírené meno, tak ako u nás Ján alebo Jozef. A tak v utorok na obed zamestnanci hotela Montana volali políciu, pretože pred hotelom sa zhromaždilo viac než 800 mladých mužov. Všetci sa volali Paco a všetci hľadali odpustenie.

Pôst je čas, kedy pri našom kajaní a uverení evanjeliu pociťujeme výzvu, že nám Nebeský Otec odpúšťa, volá nás, chce sa s nami stretnúť.

spracovala JM

Zaujímavé odkazy