UMENIE ODDYCHOVAŤ

Máme za sebou mesiace jednotvárnej práce, zodpovednosti, mnohých starosti… Konečne je tu leto a s ním túžený dovolenkový a prázdninový čas! V ňom pociťujeme všetci veľkú potrebu pokoja a oddychu, ktorá spočíva v zmene prostredia, v možnosti myslieť na iné veci, vidieť diaľavy zelených lúk, modrého neba a štíty vrchov, ležať bezstarostne na slnku, ale aj spoznávať nové krajiny…

Sám Ježiš cítil chvíľami potrebu uvoľnenia a odviedol svojich učeníkov občas bokom od namáhavej činnosti, aby si užili trocha pokoja. Aj v tomto je nám vzorom, že je dôležité jednoducho „vypnúť“. Kto neoddychuje, nenazdávajme sa, že ho treba za jeho pracovnú zaťaženosť azda chváliť. Luk, ktorý je stále príliš napnutý, sa čoskoro zlomí.

Keď dovolenkujeme, iste sa mnoho v našom dennom programe zmení. Ale aj cez dovolenku musíme dýchať, prijímať potravu. Ani v duchovnej oblasti nemôžeme vynechať hodnoty, ktoré sú dôležité pre náš duchovný rast: spomeniem aspoň minimum, ako je predovšetkým denná modlitba a účasť na nedeľnej bohoslužbe. Boh nemá prázdniny. Chce, aby sme aj vo chvíľach šťastia boli blízko neho.

Ako si teda na horách alebo pri mori skutočne, a môžeme povedať, po kresťansky oddýchnuť? Albino Luciani, neskorší pápež Ján Pavol I. nás chce vyvarovať chýb, ktoré sa v prežívaní voľného času v našom živote tak často opakujú. Hovorí: Keď z mesta utekám do moderného turistického centra, kde vládne hluk, hurhaj, náhlivosť, znečistenie vzduchu a vody, potom to robím ako tá žena, ktorá si myslí, že zotiera prach, ale v skutočnosti ho handrou len lepšie rozmiestňuje. Som v nebezpečí vrátiť sa ustatý, ochabnutý a nervózny; presne tak, ako som odišiel. Opakujem: vedieť si oddýchnuť znamená – myslím si – znovu objaviť zdravý spánok, pokoj, prírodu.

A na inom mieste o oddychu hovorí: Je to ako so soľou v polievke: chutí len vtedy, keď je v primeranom množstve. Keby chcel človek jesť výlučne len soľ, bol by blázon. Práve tak by bol hlúpy človek, ktorý by trávil svoje roky iba zábavami, ktorý by sa ponáhľal z podujatia na podujatie, z oslavy na oslavu, z výletu na výlet a od náboženstva by žiadal len príjemnosť a povzbudenie. Takému životu chýba veľkosť a spoločenská prospešnosť. 

V tomto duchu vám želám pekné dovolenkové a prázdninové dni prežiarené slnkom a predovšetkým Božou milosťou.

vj

Zaujímavé odkazy