RUŽENEC - NÁŠ PRIATEĽ

Americkému priemyselníkovi Henrymu Fordovi, ktorého meno sa preslávilo na celom svete vynikajúcimi autami, sa pripisuje výrok: Tvoj najlepší priateľ je ten, kto rozvíja v tebe tie najlepšie vlastnosti. Nepochybujeme azda o múdrosti tohto citátu, ktorý poukazuje aj na to, že človek sa podobá otvorenej nádobe, ktorá môže byť naplnená rozličnými hodnotami. Okolo nás sú iste ľudia – a je ich dosť – ktorí nám pomáhajú rozvíjať v sebe to najkrajšie a najlepšie. Okrem ľudí sú tu však aj iné hodnoty, ktoré sú nám často na dosah a môžu nám v tomto procese dozrievania v dobrom účinne napomáhať. Takouto hodnotou môže byť pre každého z nás každodenná modlitba. Naozaj nič nové. Už starozákonná kniha Múdrosti poznala jej ovocie. Veď v samotnom jej texte sa nachádza výrok: Modlil som sa a bol mi daný rozum.

Samozrejme, modlitba má veľa foriem a možností, ale čo tak siahnuť po osvedčenej forme modlitby aj v dnešných časoch, ktorá má v kresťanstve už takmer tisícročnú tradíciu, hoci jej dnešná podoba sa objavila až v 15. storočí? Áno, je to modlitba svätého ruženca, ktorej je zvlášť venovaný mesiac október.

Emeritný pápež Benedikt XVI., ešte ako kardinál, poukazuje, čo dáva modlitba svätého ruženca: Pri tradičnom spôsobe modlitby ruženca sa ponárame do rytmického pokoja, ktorý nás činí harmonickými; ponárame sa do pokoja duše, ktorý má meno Ježiš, požehnaný plod Márie… Mária je ideálom pravého liturgického života. Je Matkou Cirkvi i preto, že nám poukazuje na úlohu a najvyšší cieľ nášho kultu – na slávu Boha, od ktorého pochádza spása ľudí.

Stretávame sa tu v pravom zmysle s dejinami spásy, ktoré sa stali pre nás a kvôli nám. Okrem toho v modlitbe svätého ruženca prežívame svoj vlastný život a cez radostné a bolestné udalosti každodenného života prechádzame k tajomstvám nášho oslávenia. Nedajme sa zmýliť, že mariánska úcta, pokladaná podľa niektorých za prehnanú náboženskú mániu, je výsledkom priemernej či hlúpej náboženskosti. Veď pozoruhodné miesto mala a má v živote veľkých ľudí všetkých čias.

Tvoj najlepší priateľ je ten, kto rozvíja v tebe tie najlepšie vlastnosti, tvrdí Ford. Ak teda rozvíja v nás ružencová modlitba snahu po naplnení života, ktorú voláme my veriaci Božou vôľou, môže byť v našom živote niečo viac?

VJ

Zaujímavé odkazy