BYŤ NOVÝM ČLOVEKOM

Každý deň je veľkou príležitosťou uskutočňovať dobro, ale predsa sú dni, alebo aj celé obdobia, kedy sme pre túto šľachetnú myšlienku akosi viac naklonení. Medzi také požehnané chvíle iste patrí aj pôstny čas, v ktorom sa nachádzame. V biblickom duchu ho nazývame aj „časom milosti a spásy“.
Obdobie štyridsaťdňového pôstneho obdobia je totiž pre nás pozvaním uvedomiť si pravdu o sebe. Vidieť dobré i zlé stránky svojho života, svoju veľkosť, ale aj úbohosť, cnosť i hriech. Samozrejme, poznanie tejto reality, ktorá nemusí byť pre nás vôbec lichotivá, nás má viesť k zmene nášho života teda k pokániu.  Odvahu k tomuto odvážnemu činu – veď čo je hrdinskejšie, ako bojovať a zvíťaziť nad sebou? – nám dáva sám Ježiš.
Pri pokúšaní diablom na púšti, kde sa pripravoval na svoje poslanie, sa nám predstavuje ako osobnosť, ktorá si nenechá nanútiť falošnú budúcnosť, ktorá by azda mohla súperiť aj so súčasnou reklamou; hoci zdanlivo porazený odchádza ako víťaz. Preto mohol zušľachtiť náš svet hodnotami, ktoré sú stále aktuálne.
Vždy sú príťažliví ľudia, ktorí vedia opustiť mnoho, aby získali oveľa viac. Kdesi som čítal o stredoškolákovi z Chicaga, ktorý bol vynikajúcim zápasníkom. Hrozilo mu však, že váhou prekročí svoju vekovú kategóriu. Uvedomoval si, že by svoj klub, ale aj seba priviedol do veľkej nevýhody.
A tak sa rozhodol upraviť svoj život tak, aby zhodil prebytočné kilá. Každý mladý muž, ktorý sa zastaví po zápase v McDonalde, pozná obeť, ktorú tento chlapec priniesol pre svoje mužstvo.
Alebo spomeňme si na veľkého hudobníka Artura Toscaniho. Počas štúdia na Kráľovskej hudobnej akadémii v Parme predával svoje obedy, aby si mohol kúpiť partitúry. Už priebehu štúdia jeho meno znamenalo mnoho v hudobnom svete.
Nádherný je človek, ktorý žije v úplnej oddanosti ducha. Pre ľudí tohto typu je možné všetko.
Svätopôstny čas nás však pozýva k vyšším hodnotám ako je športové víťazstvo, či úspech na umeleckej scéne. Ide o skvalitnenie života. Ide o nás! Je tu veľká možnosť byť s Božou pomocou novým človekom.

VJ

Zaujímavé odkazy